ROWERZYSTA NA SKRZYŻOWANIU RÓWNORZĘDNYM

Rowerzysta jedzie na wprost, a samochód...

Rowerzysta skręca w prawo, a samochód...

Samochód z prawej zawraca

Rowerzysta skręca w lewo

Samochód z lewej strony jedzie na wprost
Samochód z lewej strony skręca w lewo
Samochód z naprzeciwka skręca w prawo
Samochód z naprzeciwka skręca w lewo bezkolizyjnie
Samochód z naprzeciwka skręca w lewo kolizyjnie
Samochód z naprzeciwka jedzie na wprost
Samochód z prawej jedzie na wprost
Samochód z prawej skręca w lewo

Rowerzysta zawraca

Samochód z lewej skręca w prawo
Samochód z przeciwka jedzie na wprost
Samochód z prawej skręca w lewo

Jeśli zauważysz, że coś nie działa, napisz do nas o tym, podając szczegóły.