logo karta rowerowa

Jak działają testy?

Spis treści

Jakie rodzaje testów możesz znaleźć na naszej stronie?

Zestawienie podobieństw i różnic między testem i egzaminem

Wybieramy test lub egzamin

Rozpoczynamy test lub egzamin

Rozwiązujemy test

Rozwiązujemy egzamin

Wyświetlamy wynik

Sprawdzamy rozwiązanie

Drukujemy wynik

Zapisujemy rozwiązany test lub egzamin do pliku

Zgłaszamy problem z testem

Jakie rodzaje testów możesz znaleźć na naszej stronie?

Krótkie testy

Krótkie testy mają po 5-6 pytań i są ułożone tematami. Celem krótkiego testu jest sprawdzenie i utrwalenie wiedzy z danego tematu. Można je wykonywać zaraz po przerobieniu materiału.

Długie testy

Długie testy mają po 25 pytań i każdy z nich zawiera pytania ze wszystkich tematów. Testy te sprawdzają wiedzę niezbędną do uzyskania karty rowerowej. Można je wykonywać w celu sprawdzenia stopnia przygotowania do egzaminu.

Egzamin

Egzamin składa się z 25 pytań, na które należy odpowiedzieć w ciągu 35 minut. Pytania dotyczą wszystkich tematów, ale w odróżnieniu od testów generowane są losowo, dzięki czemu nie da się wyuczyć pytań egzaminacyjnych na pamięć.

Zestawienie podobieństw i różnic między testem i egzaminem

podobieństwo lub różnica test egzamin
może mieć 5-6 pytań Tak Nie
może mieć 25 pytań Tak Tak
pytania są generowane losowo Nie Tak
ma ograniczenie czasowe 35 minut Nie Tak
można zakończyć nie udzielając wszystkich odpowiedzi Tak Nie
wyświetla czas który upłynął od rozpoczęcia rozwiązywania Tak Nie
wyświetla czas pozostały do końca Nie Tak
po rozwiązaniu można zapisać test/egzamin do pliku Tak Tak
można wczytać zapisany test/egzamin z pliku w celu przejrzenia odpowiedzi Tak Tak
po rozwiązaniu można wydrukować wynik Tak Tak
po rozwiązaniu można sprawdzić wszystkie odpowiedzi Tak Tak

Wybieramy test lub egzamin

Wybierz odpowiedni test lub egzamin ze strony głównej.

umieszczenie testów i egzaminu na stronie głównej

Rozpoczynamy test lub egzamin

Po wybraniu testu lub egzaminu, na ekranie pojawi się na chwilę napis "Ładuję". Następnie zobaczysz ekran startowy.

Tak wygląda ekran startowy testu:

ekran startowy testu

Tak wygląda ekran startowy egzaminu:

ekran startowy egzaminu

Uwaga! Po kliknięciu "Rozpocznij" rozpocznie się test lub egzamin i odliczenie czasu.

Rozwiązujemy test

ekran testu

* zaznaczony na rysunku numer pytania w bazie danych to numer, który należy podać w razie zgłaszania problemu z pytaniem, patrz tutaj

Po rozpoczęciu testu masz na jego rozwiązanie nieograniczoną ilość czasu. Podczas rozwiązywania możesz swobodnie nawigować między pytaniami i zmieniać odpowiedzi, które wcześniej zaznaczyłeś. W panelu po prawej stronie widzisz swój czas i liczbę pytań, na które jeszcze nie odpowiedziałeś. Możesz zakończyć test w każdej chwili, nawet jeśli niektóre pytania pozostawiłeś bez odpowiedzi (zostaną one uznane za niepoprawne).

Rozwiązujemy egzamin

Po rozpoczęciu egzaminu masz na jego rozwiązanie 35 minut. Czas, który pozostał, wyświetlony jest w panelu po prawej stronie. Po upływie tego czasu możliwość zaznaczania odpowiedzi zostanie zablokowana, nawet jeśli nie zdążysz odpowiedzieć na wszystkie pytania (zostaną one uznane za niepoprawne). Podczas egzaminu przycisk "Zakończ" jest nieaktywny do chwili, kiedy:

Wyświetlamy wynik

Po kliknięciu "Zakończ" na teście lub egzaminie pojawia się wynik, który zawiera informacje o przebiegu testu lub egzaminu:

ekran wyniku

Wynik zawiera:

Z ekranu wyniku można wykonać następujące czynności:

Sprawdzamy rozwiązanie

Na ekranie wyniku kliknij "Sprawdź", aby przejrzeć wszystkie pytania testu lub egzaminu i porównać swoje odpowiedzi z prawidłowymi.

ekran przeglądania pytań w rozwiązanym teście

W panelu po prawej stronie, pytania na które udzieliłeś prawidłowej odpowiedzi są oznaczone zielonym kółkiem, a nieprawidłowej - czerwonym.

W panelu gdzie wyświetlone jest pytanie i odpowiedzi, twoja odpowiedź jest w szarym kółeczku, a prawidłowa odpowiedź jest podświetlona na zielono.

Drukujemy wynik

Na ekranie wyniku kliknij "Drukuj", aby wydrukować wynik testu lub egzaminu w formacie A4. Wydruk egzaminu wygląda tak:

wydruk egzaminu

Wydruk zawiera:

Zapisujemy rozwiązany test lub egzamin do pliku

Załóżmy, że nauczyciel zadał ci pracę domową: rozwiązanie testu na komputerze. W jaki sposób możesz mu przesłać wyniki?

przesyłanie rozwiązanego testu emailem

Rozwiązany test lub egzamin można zapisać do pliku i wysłać plik mailem jako załącznik nauczycielowi. Nauczyciel wejdzie na stronę kartarowerowa.net.pl, wczyta plik i wyświetli mu się cały twój test - wszystkie pytania z odpowiedziami oraz wynik. W ten sposób będzie mógl dokonać oceny twojej pracy.

Możesz także zachować rozwiązane testy dla siebie, aby później mieć wgląd w swoje postępy w nauce.

Gdzie zapisuje się plik i jak się nazywa?

Plik z testem zapisuje się w folderze Pobrane. Ale może być to zależne od systemu operacyjnego (Windows, Linux) i przeglądarki (Chrome, Firefox lub inne). Generalnie plik zapisuje się tam, gdzie zapisują się inne pobierane pliki z internetu.

Nazwa zapisanego pliku wygląda tak:

nazwa pliku

Nazwa przykładowa zapisanego pliku składa się z:

Czy mogę zmienić miejsce przechowywania i nazwę pliku?

Tak. Jak już zapiszesz plik na komputerze, możesz go przenieść do dowolnego folderu i zmienić jego nazwę. Na przykład plik w folderze "Pobrane" o nazwie "test_2020-03-30_08_06_38.enc" możesz przenieść do folderu "C:\Moje pliki\testy" i nazwać "Ania Kowalska egzamin wtorek.enc". Nazwa musi być zgodna z zasadami twojego systemu operacyjnego.

Podczas wczytywania testu z pliku wskazujesz jego aktualny folder i nazwę na twoim komputerze.

Czy mogę edytować plik?

Nie. Po pierwsze, plik jest nieczytelny, zawiera ciąg znaków. Po drugie, jakakolwiek edycja, nawet zmiana jednej litery, może spowodować że plik będzie niemożliwy do wczytania.

Jak mogę wczytać plik .enc?

Aby wczytać plik z rozszerzeniem .enc, należy wejść na stronę główną i wybrać przycisk "Wczytaj zapisany test lub egzamin", a na nastepnej stronie kliknąć przycisk "Wybierz plik".

Zgłaszamy problem (z testem, egzaminem, pytaniem lub stroną)

Jeżeli zauważysz jakieś problemy z testami albo z działaniem strony, możesz nas o tym powiadomić poprzez formularz kontaktowy. Jeśli problem dotyczy konkretnego pytania w teście, prosimy o podanie numeru pytania w bazie danych. Numer ten pozwoli nam zidentyfikować pytanie.

numer pytania w bazie danych