logo karta rowerowa

Test > Start > Sygnalizacja świetlna i kierowanie ruchem - mini-zestaw #2

Test składa się z 6 pytań . W każdym pytaniu są 3 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, a pozostałe są nieprawidłowe.