logo karta rowerowa

Test > Start > Zachowanie przy znakach - mini-zestaw #7

Test składa się z 6 pytań . W każdym pytaniu są 3 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, a pozostałe są nieprawidłowe.