logo karta rowerowa

Egzamin > Start

Egzamin składa się z losowo wybranych 25 pytań. W każdym pytaniu są 3 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa, a pozostałe są nieprawidłowe.

Czas trwania egzaminu wynosi 35 minut. Po upływie tego czasu wybieranie odpowiedzi zostanie zablokowane.

Egzamin jest zaliczony, jeśli poprawnych jest co najmniej 80% odpowiedzi.