logo karta rowerowa

Krótkie testy do nauki (po 5-6 pytań)

Dzięki systematycznej nauce więcej zapamiętasz i będziesz bezpieczniej jeździć na rowerze. Postaraj się rozwiązać każdego dnia kilka krótkich testów.

Wyposażenie roweru

Zachowanie wobec pieszego

Sygnalizacja świetlna

Zachowanie przy znakach drogowych

Pierwszeństwo przejazdu

Przepisy ogólne

Pierwsza pomoc